9 trender som tar oss in i framtiden

Det är dags att de goda exemplen blir norm. I Camino nr 34 och tillhörande rapport listar vi nio trender som har potential att skalas upp. Här kan du läsa om de nio trenderna och ladda ner den fullständiga rapporten.