Här är verktyget som räknar på ekosystemtjänster

Ett nytt verktyg ska hjälpa företag att bevara ekosystemvärdena i byggandet av nya boendemiljöer. Verktyget kan räkna ut hur mycket ekosystemtjänster det finns på en markplätt och sedan kalkylera hur dessa värden ska hållas intakta.

– Man får inte köpa marken om man inte kommer upp i 100 procent kompensation. Det är fördelen med det här verktyget, vi har möjlighet att leda och styra, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, som skapat verktyget.

Ekosystemtjänsterna indelas i fyra olika kategorier; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Verktyget, som är excelbaserat, tar i beaktande 16 olika ekosystemtjänster inom de här fyra kategorierna.

– Det tar två timmar att göra analysen. Man skannar men går inte på djupet. Skanningen ger komparativa värden, inte absoluta.

”Måste addera och addera”
Verktyget ger ekopoäng för de olika ekosystemtjänsterna, beroende på hur väsentliga de är för markområdet ifråga. Poängen ger sedan en fingervisning om vilka åtgärder som behöver tas i beaktande i byggandet.

– Om vi tar ett praktiskt exempel. När vi skulle planera bygget på Dr Allardsgata vid Chalmers universitet så märkte vi att den koldioxidbindande ekosystemtjänsten var stor. Då gick vi in och bevarade så mycket vegetation vi kunde och planerade bland annat gröna tak. Genom att göra de här åtgärderna kunde vi komma upp i nästan samma nivå på ekosystemtjänsten som innan. Man får inte bygga om man inte kommer upp i samma nivå, så man måste addera och addera.

Genom att räkna ekopoäng har man på ett mer åskådligt sätt lyft upp ekosystemtjänsternas värde och Charlotta Szczepanowski säger att det också varit en ögonöppnare för företaget.

– Det har lett till en utbildning internt och en bra dialog. Vi börjar förstå varför man gör olika åtgärder. Sedan fyller vi även på den här listan med åtgärder hela tiden och får en bra erfarenhetsåterföring.

Hon säger att verktyget ännu är långt ifrån färdigutvecklat, men att det är en bra start på vägen.

– Två tredjedelar av jordens ekosystem är hotade på grund av för stort uttag av både förnybart och oförnybart naturkapital. Vi har gjort en liten pusselbit så att andra kan komma igång med arbetet med att bevara ekosystemtjänster.