Nu rustas det för Klimatriksdag

”Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter.” Så lyder föreningen Klimatriksdags värdegrund och nu inbjuder de alla som delar samma plattform till ett riksdagsforum i Norrköping i juni.

– Vi vill samla hela den opinion som finns, men som inte kommer till tals, säger Annika Elmqvist, ordförande för föreningen Klimatriksdag. Föreningen jämför klimatfrågan med rösträttsfrågan i slutet av 1800-talet, som de upplever var lika låst. För att driva rösträttsfrågan framåt då hölls en folkriksdag 1893, där 150.000 väljare valde 123 ombud som behandlade ett hundratal motioner. Resultat blev att den allmänna rösträtten fastslogs som folkets krav. Nu hoppas man göra detsamma med klimatfrågan.

– Vi vill ha in förslag och motioner, så vi kan komma med konkreta förslag på vad vi vill att politikerna ska göra. Bland motionerna röstar vi fram en topplista på fem till tio motioner som vi driver extra hårt i valrörelsen. Men alla motioner kommer att lämnas till företrädrare för riksdagspartierna.

Klimatriksdagen äger rum i Norrköping mellan den 6 och 8 juni 2014 och de hoppas samla cirka 1000 deltagare och få till stånd något av folkfest i samband med evenemanget.
– Det blir kulturarrangemang på kvällen ute på stan och vi hoppas att folk vill delta, säger Annika Elmqvist och berättar att programmet både ute på stan och inne i riksdagssalen kommer att vara varierande.

– Första dagen kommer vi att ha talare och musik. Bland annat Johan Rockström håller ett brandtal och James Hansen, som drog igång klimatdebatten redan på 1970-talet, är med via videolänk. Andra dagen är mer kunskapsinriktad där olika forskare, som är lösningsinriktade, kommer och håller föredrag. Under den andra dagen delar vi också upp deltagarna i olika utskott för att bereda motionerna som kommer in. För att få delta betalar ”riksdagsledamöterna” en avgift som är beroende av inkomst.
– Vi kan tyvär inte bjuda på det. Ska man göra ett sånt här evenemang kostar det pengar.

– Man vet aldrig vad det leder till, men genom att föra ihop många människor som vill åt samma håll kan vi skapa nya saker som vi inte har en aning om. Vi vill göra en symbolisk händelse som är utöver det vanliga, som märks.

Besök Klimatriksdag 2014