Gräsrötterna mobiliserar mot fossilindustrin

Kampanjen Fossil Free har gräsrotsmobilisering som strategi för att på lång sikt påverka politiken. Tack vara stora framgångar i USA har kampanjen spridit sig till tio andra länder. Vi har träffat den svenska projektledaren Olivia Linander.

Hur har kampanjen Fossil Free påverkat den politiska agendan för klimatfrågan i USA?
– Kampanjen drivs av organisationen 350.org och går ut på att få institutioner som exempelvis universitet, kyrkor och kommuner att ”desinvestera” det vill säga att sluta placera sina pengar i fossilindustrin. Liknande strategi användes i USA mot apartheid då studenter gick samman och fick stora universitet att skriva under på att sluta investera i sydafrikanska bolag. Det var så frågan kom in i samhällsdebatten och till slut fick presidenten att ta ställning mot apartheid. Hittills har Fossil Free-kampanjen fått åtta stora universitetet i USA och ett 15-tal städer att skriva under på deras krav. I juni förra året höll president Barack Obama sitt första tal helt ägnat åt klimatet och pratade då bland annat om behovet av att ”invest and divest”. Det var tydligt att han hade tagit till sig av retoriken och klimatrörelsens krav. I Sverige är vi ett 100-tal frivilligt aktiva som driver kampanjer på åtta universitet och i tre kommuner. Jag försöker vara spindeln i nätet och hålla koll på vad alla gör.

Hur ser du på politikens möjligheter att komma till bukt med klimatutmaningen?
– För att jag ska kunna känna att det finns något att kämpa för måste jag behålla mitt hopp till politiken. Klimatet kräver snabba åtgärder och enda sättet att nå snabba åtgärder är genom politiska beslut. Jag tror på att bygga politik från gräsrotsnivå, precis som strategin bakom vår kampanj. Genom att visa vad vi som medborgare står för och vad vi inte kan acceptera kan vi förändra politikernas syn på vilka beslut som är möjliga att ta.

Fossil Free-kampanjen pågår förutom i USA och Sverige i ytterligare nio länder. Den 22-24:e augusti medverkar Fossil Free på mötet Powershift som arrangeras av unga klimatnätverket Push Sverige, där Olivia också är en av frontfigurerna.