Modiga politiker skapar ett grönare Tyskland

Tysklands energirevolution sker tack vara modiga politiker och en drivkraft att vilja ligga före. Enbart i Hamburg sker en rasande utveckling av smarta energilösningar och kreativa byggnader.
Dela artikeln

Tyskland är på frammarsch när det gäller att skapa kreativa, miljöbättre byggnader som drivs av– och skapar grön el. Tack vara politikens tydliga riktlinjer lönar det sig att satsa förnybart. Hamburg är Europas ledande miljöstad och mellan 2006 och 2013 höll de i utställningen International Building. Efter utställningen har staden beslutat att förvandla utställningen till ett urbant utvecklingsprojekt med många nya relevanta projekt. Här är några som byggdes under utställningsperioden och som nu kan besökas.

En trevligare bunker

Energibunkern i Willhelmsburg ser kanske inte så miljövänlig ut. Den grå betongklumpen var tidigare ett skydd vid flyganfall. Nu har den omvandlats till en symbol för förnybara Willhelmsburg. Byggnaden, som härstammar från 1943, har numera en solfångare på taket och mot öster, tar emot överskottsenergi från en närliggande fabrik och har ett system för träförbränning. Bunkern kommer generera 22500 megawatt energi och tre Gigawattimmar med elektricitet, vilket räcker till cirka 3000 hushåll.

En smartare trädgroda

Detta hus, som använder en så kallad bioreaktor för att odla mikroalger, har rönt stor uppmärksamhet i designvärlden. The Cleaver Treefrog designades i samarbete mellan Splitterwerk, Arup och Bollinger und Grohmnan. De inspirerades av världens minsta energiproducent, mikroalgen, för att leverera förnybar energi. I april 2013 fylldes glasen med mikroalger.

Algen odlas direkt i byggnadens ”hud” i genomskinliga glasfönster fyllda med vatten och näring, så att den växer två gånger snabbare än normalt. Solljus påverkar också tillväxten. Energin kommer dels genom det soluppvärmda vattnet och dels från de små droppar fett som algerna tillverkar då de ”äter” koldioxiden. Dropparna används till biomassa och värme. Ett ypperligt exempel där naturen är förebilden som plockas in i ett urbant sammanhang.

Bättre än sopstation

Den tidigare sopstationen för giftigt avfall, Georgswerder, har förvandlats till en förnybar-energi-kulle. Den ger 4000 hushåll el via enbart sol- och vindkraft. Kullen har en brokig historia. Efter andra världskriget blev den ett hem för allehanda skräp och giftigt avfall som lack och målarfärg. Kullen innehåller fortfarande gift, vilket hindras från spridning genom avancerad teknik och en plastfilm. Det första vindkraftverket byggdes 1990, men ersattes av ett nytt 2011. I söderläge finns en solkraftenhet och flera andra energikällor finns på kullens mitt. Det finns även ett informationscenter och parken besöks dagligen av allt från yogautövare till skejtare.