Därför är trä framtidens byggnadsmaterial

Susanne Rudenstam är chef för Sveriges Träbyggnadskansli, Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagens initiativ för ett modernt industriellt träbyggande.
Dela artikeln

Varför arbetar ni med att främja stort och högt byggande i trä?
– Initiativet kom från en utredning år 2002 som hette ”Mer trä i byggandet”. Den konstaterade att det behövdes mer konkurrens inom byggbranschen som länge varit dominerad av fyra stora aktörer. Dessutom såg man att det fanns klimatfördelar med ett ökande byggande i trä och en önskan från Skogsindustriernas sida för att kunna nyttja den svenska skogen mer. Idag är det klimatet som är den drivande frågan, tillsammans med att byggande i trä också är mer rationellt och effektivt.

På vilket sätt är det mer effektivt?
– Träbyggandet sker industriellt genom att man bygger färdigt alla delar i fabrik och monterar ihop dem på plats. Det går fortare, ger mindre störningar på den befintliga omgivningen och minimerar resursåtgång och fel i processen.

Hur ser ambitionerna ut?
Jag har en vision om att trä i framtiden är det dominerande materialvalet i stommar i höga hus. Idag finns en träbyggnadssektor med ett 10-tal företag som på kort tid har skaffat sig en marknadsandel på 10 procent. Man ska komma ihåg att detta är en väldigt konventionell bransch och det kräver en hel del av beställarledet, inte minst kommuner, att våga prova ett nytt kort. Men det finns många duktiga kommuner som redan har gått före och driver utvecklingen framåt.

Vad talar för att din vision blir sann?
– Amerikanerna har gjort en undersökning som visar att vi de kommande 40 åren behöver bygga lika mycket i världen som vi gjort under hela mänsklighetens historia. För att det ska vara möjligt måste vi ha nya material. Redan idag suger vi upp sand från havsbottnen för att producera betong eftersom det är en bristvara och cementindustrin står för mer utsläpp än flygtrafiken. Rätt använt är trä världens bästa förnybara råvara.

Relaterade artiklar

De gör biogas av skogsråvara

Träråvaran som ersätter plats i våra förpackningar

Hugga utan hyggen? Vårt stora reportage om de utmaningar skogen står inför i framtiden