De gör biogas av skogsavfall

Åsa Burman är VD och projektchef för Göteborg Energis stora satsning GoBiGas, världens första anläggning som ska producera ren biogas från skogsavfall.
Dela artikeln

Vad gör GoBiGas unikt?
– Vi har byggt en industriell anläggning som ska förgasa biobränsle från skogsavfall och göra biogas av det. Det finns ingen som har gjort det här förut i stor skala. Jämfört med de referenser vi har, exempelvis en anläggning i Güssing i Österrike, är vår anläggning fyra gånger så stor och kommer att producera en gas av en helt annan kvalitet. Den består till 95 procent av ren metan som därmed också kan användas som fordonsbränsle. Men målet är inte att vara unika utan att vara en föregångare. Hela världen tittar på oss och håller tummarna för att vi ska lyckas.

Varför är förväntningarna så höga?
– Biogas är ett väldigt bra bränsle för fordon och enligt forskningen det fordonsbränsle med absolut lägst klimatpåverkan. Det finns redan idag biogas producerad från rötning av slam, gödsel och matavfall men tillgången på material att röta är begränsad. För skogsråvara finns inte samma begränsning i Sverige. Tvärtom funderar skogsbolagen idag mycket på hur de ska få avsättning för sin råvara i framtiden, bland annat eftersom tidningspappers-produktionen är på väg ner ganska rejält i Sverige. Det är många som pratar mycket om att använda skogsråvara till bland annat kemikalier och material men att göra det är en helt annan sak.

Hur kommer det sig?
– Bland annat därför att bioalternativen inte kan konkurrera prismässigt med de oskattade fossila råvarorna.

Projektet har kritiserats för att det riskerar att bli en förlustaffär för kommunen. Hur ser du på det?
– Vi har aldrig sagt att det här kommer att bli ett lönsamt projekt. Målet för Göteborg Energi och ägaren är att visa att tekniken fungerar för att kunna gå vidare och bygga en kommersiell anläggning när det finns ekonomiska förutsättningar för detta. Vi behöver också visa att driftkostnaderna är i paritet med våra kalkyler och att vi förhoppningsvis ska kunna matcha driftkostnader mot försäljningsintäkter. Själv känner jag mig förhoppningsfull och tror att det kommer att fungera.

Relaterade artiklar

Träråvaran som ersätter plast i våra förpackningar

Därför är trä framtidens byggnadsmaterial

Hugga utan hyggen? Vårt stora reportage om de utmaningar skogen står inför i framtiden