Joshua Becker hjälper föräldrar med prylproblem

Det engelska ordet Clutterfree har ingen svensk motsvarighet men betyder att bli fri från den materiella och mentala stökighet som kan uppstå av alla prylar vi äger. Minimalistgurun Joshua Becker har skrivit en bok på området tillägnad föräldrar
Dela artikeln

Boken "Clutterfree with kids" kom ut på engelska i början av det här året och blev snabbt en bästsäljare bland föräldraskap- och självhjälpsböcker. Författaren Joshua Becker skriver till vardags på bloggen Becoming Minimalist och har sedan 2008 försökt att leva ett liv med mindre prylar, vilket enligt honom ger mindre att städa, mindre att organisera, mindre stress, mindre skuld, mer pengar, mer frihet och mer energi till sina största passioner. Många minimalistbloggar fokuserar dock ganska mycket på ett liv utan barn, vilket naturligtvis skiljer sig stort även i materiella termer från ett liv med barn.

Själv har Joshua två barn, nu elva och åtta år gamla, som i allra högsta grad fått ta del av resan mot ett enklare liv. I boken beskrivs hur svårt det kan vara att mota alla prylar i grind, ständigt smyger det sig in nya grejer nästan obemärkt i hemmet, från semestrar, födelsedagar, skolarbeten – i en takt som är svår att hantera. Som förälder kan man känna sig frustrerad över att tappa kontrollen över inflödet. Det handlar om en balansgång mellan viljan att ha överblick och att leva i materiell enkelhet med vardagslivets normer som gör sig gällande. Går det att hitta en balans där inte barnen kommer i kläm?
Boken går igenom område för område med tips och reflektioner och handlar inte bara om minimalism utan övergår även hur man kan använda den nyvunna materiella friheten till ett mer medvetet och närvarande föräldraskap. Det är mer av en reflektionsbok än en tipsbok.

10 utmaningar för föräldrar

Leksaker
Kläder
Konstverk
Känsloprylar
Samlingar
Skärmar
Bilder
Gåvor
Förpackningar
Scheman
Förberedelser för att få barn