Så funkar det: Klimatkompensera med träd

Trädplantering är en populär form av klimatkompensation som ofta kritiserats. Men den osäkre kan trösta sig med att trädplantering utöver att binda koldioxid även har många andra sociala och ekologiska fördelar.
Dela artikeln

Något förenklat kan man säga att om man planterar ett nytt träd där det tidigare inte funnits ett fungerar trädet som en kolsänka och bidrar till en minskning av halten koldioxid i atmosfären. Detta eftersom träd binder kol när de växer via fotosyntesen. För att denna effekt ska vara långsiktig får träden inte avverkas utan att de ersätts med nya.
Kritik har uppkommit för att trädplanteringsprojekt inte kan garantera klimatkompenseringseffekten, till exempel genom att de inte har möjlighet att skydda träden tillräckligt långsiktigt från avverkning eller brand. För att säkerställa klimateffekten finns tredjepartens certifieringsorgan såsom Plan Vivo och Gold Standard. Utöver att övervaka att trädplanteringsprojekten håller vad de lovar gällande kolbindning så inkluderar vissa certifieringsorgan (till exempel de två nämnda) kriterier för socialt och ekologiskt hållbar utveckling för människor och övrig natur i det aktuella närområdet.

En annan kritik handlar om att kompensationsprojekt är ett sätt för människor och företag att leva som vanligt utan att göra den nödvändiga omställningen. Trädplantering är knappast den ultimata lösningen på klimat­utmaningen men det kan vara ett instrument för att köpa lite mer tid. Om man som privatperson är osäker på själva klimateffekten kan man alltid stödja organisationer med lång erfarenhet vars arbete inte bara handlar om klimat. Vi-skogen och Världsnaturfonden WWF är två exempel där trädplanteringsprojekten drivs av sociala och andra ekologiska värden. I Vi-skogen används odlingsmetoden ”agroforestry” som innebär att odla olika sorters träd och grödor tillsammans vilket ökar bördigheten i jorden, motverkar erosion och skyddar bönderna mot klimatför­ändringarnas effekter. Vi-skogen är aktiva i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda och deras klimatkompensationsprojekt är certifierat av Plan Vivo. WWF:s trädplantering sker i områden av Borneos regnskog som tidigare avverkats. Lokalbefolkningen planterar där inhemska trädarter för att sammanlänka skogar som varit isolerade från varandra.

(!) Ett träd kostar 20–25 kronor.