Markus Torgeby levde fem år i skogen

Det blir allt viktigare att räkna in skogens hälsobetydelse när vi värdesätter naturen. Löparen Markus Torgeby bodde nästan fem år ensam i en kåta i skogen och vet vad det innebär att låta sig läkas av det gröna.