Gretchen Daily sätter prislappar på naturen

Amerikanska toppforskaren Gretchen Daily använder gärna den svenska modellen för att övertyga företag och politiker att miljardsatsa på skog, hållbart jordbruk och rent vatten.

– Pengar är det enda språk som näringslivet och politikerna förstår, säger Gretchen Daily, professor i miljövetenskap från Stanford University. Men vi kan inte sätta ett pris på människors liv. Hennes arbete handlar om att analysera hur mycket vårt välbefinnande och vår säkerhet är värd. Att kunna se hur olika komponenter i vår miljö och våra ekosystem samverkar och påverkar våra liv, i takt med att naturen exploateras, förstörs och byggs bort.

"Vi har kommit till en period där vi måste tänka om och ta hänsyn till naturens resurser"

Vi träffas en tidig sensommarmorgon på Kungliga Tekniska högskolans gröna innergård. Gretchen möter upp i lediga träningskläder efter en kortare cykeltur från Stockholms universitet. Hon är precis hemkommen från Kina, där hon är mitt uppe i ett intensivt miljöprojekt, en historisk satsning på högsta nivå med att återställa förstörda ekosystem. Hon rapporterar direkt till ledaren under presidenten och premiärministern, professor Zhiyun Oyang, som har 3000 forskare under sig. Han läste hennes bok, Nature Services; Societal Dependence on Natural Ecosystems och bjöd in henne.
Gretchen Daily är en världsledande forskare inom naturkapital.
– Om tiden efter andra världskriget bara har handlat om vinstmaximering och ekonomisk tillväxt till varje pris, så har vi nu kommit till en period där vi måste tänka om och ta hänsyn till naturens resurser och vår påverkan.

"Många länder pratar om det, men Kina är först ut att arbeta med ekologisk kompensering på riktigt"

År 2050 beräknas 70 procent av jordens befolkning bo i städer.
– Många länder pratar om det, men Kina är först ut att arbeta med ekologisk kompensering på riktigt, säger hon. De har nått en katastrofnivå och har kommit till insikten att de helt enkelt inte kan fortsätta i nuvarande takt. De ser det som en nationell säkerhet för landet.
Det handlar om miljardsatsningar på återplantering av träd, som stormbarriärer och skydd mot översvämningar, investeringar i hållbart jordbruk och att säkerställa dricksvatten till städer. Flera av innovationerna som används i Kina har utvecklats i Sverige. Beijerinstitutet, som Gretchen Daily har samarbetat med under många år, tog exempelvis fram modellen med GEP, Growth Ecosystem Product, som inte bara fokuserar på ekonomisk tillväxt utan även väver in miljöaspekter.

Gretchen berättar att allt egentligen började på den lilla ön Askö i Stockholms skärgård i början av nittiotalet. Ett gäng akademiker, forskare, Nobelpristagare och en del "utövare från det verkliga livet", som hon uttrycker det, bjöds in under lite mer lediga former för att diskutera stora frågor – och utveckla nya idéer. Inriktningen var ekologi och ekonomi, två områden som tidigare mer eller mindre varit i krig med varandra. Gretchen menar att Sverige blev fredsmäklaren mellan de båda, och att det blev startskottet för ett helt nytt sätt att tänka och arbeta. I dag har Natural Capital Project, där Gretchen är medgrundare, en databaserad ekosystemtjänst som visar var och vad man ska investera i naturen för att få bäst avkastning. Tanken är att analyser från verkliga projekt ska stå modell för andra sammanhang. Ett lyckat vattenprojekt i Quito, Ecuador, för att säkra dricksvatten, har till exempel exporterats till 43 andra städer runt om i Sydamerika. Allt handlar om att bygga förtroende hos viktiga beslutsfattare med kunskap och att kunna visa resultat, säger Gretchen Daily.

Vilka måste övertygas?
– Regeringar, stora företag, stora organisationer och investerare av välgörenhetsprojekt som exempelvis Världsbanken och Inter-American Development Bank. Vi inriktar oss på beslut som tas varje dag, om vi kan få in vårt budskap i det dagliga beslutsfattande så kan vi göra en dramatisk förändring som får stort genomslag.

Hur får du med näringslivet?
– Förtroende, det är den viktigaste ingrediensen, och oftast den svåraste delen att skapa tillsammans. Vi försöker alltid att hitta partners som har stor genomslagskraft, som vi vet att folk kommer att lyssna på. Vi har till exempel ett pågående projekt med Dow Chemical i USA. Deras största fabrik ligger i Freeport i Mexikanska golfen, som regelbundet drabbas av intensiva orkaner. Dow är beroende av färskvatten från floder och våtmarker. Vår analys handlade bland annat om att se ifall de är tillräckligt skyddade med tanke på den förväntade höjningen av havsnivån – som kommer med klimatförändringar. Det var de inte! Nu har vi ett gemensamt team, som en miljöaktivist förmodligen skulle ha svårt att tro var möjligt. Om Dow Chemical säger: Nu måste vi fokusera på höjda havsnivåer och stormskydd, så förstår andra företag i området allvaret i det hela. Dow tar med sig analysen när de bygger sin infrastruktur, samtidigt som analysen och modellen för hur man ska tackla problemen kommer att kunna användas i andra kustmiljöer.

"Det gäller att hitta en visionär att samarbeta med"

Gretchen avslöjar att Natural Capital Project även är aktiva i återuppbyggnaden i de drabbade staterna efter oljeolyckan i Mexikanska golfen. Den största satsningen någonsin i USA, och den näst största i världen efter Kina, för att restaurera och bevara naturkapital. USA har avsatt 800 miljoner dollar i en restaureringsfond till den drabbade regionen i avvaktan på stämningen av oljeföretaget BP. Gretchen berättar också att de har ett samarbete på gång med företagsgiganten Unilever för att hitta en mer hållbar produktionskedja. I den ambitionen ingår att stoppa skogsavverkningen i tropikerna, skifta ut palmoljan, och att förbättra levnadsvillkoren för odlarna som bor där.
– Det gäller att hitta en visionär att samarbeta med, någon som har makt och som är villig att göra skillnad, säger Gretchen.
Nästa utmaning är att samla ledarna för alla pågående projekt i Stockholm i maj nästa år. Förhoppningen är att även kunna bjuda in några stora svenska företag för nya projekt. Gretchen säger att man planerar ett mindre, intimt möte enligt den svenska modellen, från Askö. Och vem vet, det kanske blir en och annan snaps, lite bastu – och inspiration till nya banbrytande idéer för framtiden?

Röst om Gretchen

Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center och professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet om Gretchen Daily:
– Hon är en frontgestalt inom forskningen om naturens värde för mänsklig välfärd. Samtidigt har hon ett starkt socialt patos och en varm ledarstil som gör att personer, från olika kulturer i världen, vill jobba med henne.

Gretchen om

Sverige
– Barnen ville inte alls flytta till Sverige först, och nu vill de inte flytta tillbaka till Kalifornien, trots klimatet. Det är ett så extremt mycket snabbare tempo och så mycket mer trafik och folk över allt där, säger Gretchen.
– Vi blev verkligen förvånade över hur mycket smågodis ni äter här, mest i världen lärde jag mig i min svenskaundervisning. Jag har fullt sjå med att tygla barnens vilja att köpa gottepåsar när vi är och handlar mat. Godislådorna finns ju överallt, skratt.
– Sverige versus USA? Oooo, Sverige är vilt och civiliserat på bästa sätt.

Natural Capital Project:
– Det är ett partnerskap som kombinerar innovation och forskning vid Stanford University och University of Minnesota, i samarbete med The Nature Conservancy och Världsnaturfonden WWF. De arbetar med ledare runt om i världen för att visa att natur och ekosystemen kan stödja mer hållbara investeringar och politiska beslut.

Den databaserade ekosystemtjänsten InVEST:
(Intergrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs)
– Vi kan göra en dollarvärdering, hur många människor skulle bli sjuka om vattnet förorenas? Hur många människor kan vi hjälpa om vi investerar här i stället för där borta?

Om Sveriges roll i miljöfrågor i världen:
– Jag vet inte vad magin är. Men i det här fallet kan Sverige knäppa med fingrarna och samla ihop ett gäng akademiska tänkare, gamla Nobelpristagare och en del utövare från verkliga livet – med en effekt som jag önskar att de kunde ta med sig som fredsmäklare i Mellanöstern (skratt).

Gretchen Daily

Ålder: 50 år
Aktuell som: Gästforskare i Sverige. Biolog och så kallad Bing- forskare i miljövetenskap vid Stanford University i Kalifornien. En av världens främsta experter inom naturkapital och en av grundarna till Natural Capital Project.
Bor: Just nu i Stockholm, gästforskare i två år, inne på andra året. Annars i Kalifornien: Stanford, Bay area
Familj: Man och två barn, 12 och 10 år.