Är burgarnas tid förbi?

Den amerikanska drömmen har varit en livsstil som resten av världen kommit att aspirera på. Men denna definition av det goda livet kan vara under omvandling. Här är några sådana tecken i tiden.
Dela artikeln

Den amerikanska livsstilen är starkt för­knippad med hög konsumtion, inte minst av hamburgare, och gärna på kredit. Både kreditkortsskulderna och hamburgerkedjorna har följt ett tydligt mönster de senaste decen­nierna – en stadig ökning. Amerikanernas konsumtionsbegär tycktes omåttligt. Men efter finanskrisen år 2008 verkar något ha hänt. Kreditkortsskulderna har minskat med nästan 25 procent på bara fyra år och allt färre personer under 21 år får kreditkort. Det rap­porterar online-tidskriften Quartz.

Även hamburgerrestaurangerna ser ut att ha nått en topp. Burger King har lagt ner hundratals restauranger (netto) i usa de senaste åren och försäljningen verkar gå i stå. På McDonalds och Burger Kings restauranger som varit öppna i minst 13 månader i Nordamerika har försäljningen minskat något. Bara om man räknar med de nyöppnade restaurang­erna (som brukar sälja mycket) når den totala försäljningen en liten ökning på 1,1 procent förra året, rapporterar Bloomberg.

En del av förklaringen till varför amerikanerna inte handlar lika mycket på kredit kommer från den lagstiftning som kom efter finanskrisen i usa. Det är helt enkelt inte lika lätt att få konsumtionskrediter.

Landet har dock lång väg att vandra mot en hållbar konsumtion. Enligt Världsnaturfonden wwfs senaste Living Planet Report (2014) är amerikanens genomsnittliga ekologiska fotavtryck nästan sju globala hektar per capita (gha/c). Det gör att de hamnar på plats nummer åtta i värstinglistan i världen. Svenskarna hamnar dock inte långt efter, redan på plats tio hittar vi oss med runt 6,5 gha/c. Strax under 2 gha/c beräknar wwf som en långsiktigt hållbar nivå. Låt oss hoppas att jänkarna har förpassat nötköttsfrossande på kredit från bilden av vad som är eftersträvansvärt i livet – och inleder sökandet efter en uppgraderad amerikansk dröm.