Designa för mellanrum

Det finns en myriad av koncept och designade hus som är tänkta att passa in på idén om det goda livet. Två tankar som är centrala för den goda, hållbara byggnaden är underhållsfrihet och användande av outnyttjade områden.
Dela artikeln

Bo underhållsfritt

En våt dröm för sönderrenoverade familjer är danska Arkitema arkitekters underhållsfria hus. De har satsat på en byggnad som ska hålla i 150 år utan att behöva underhållas i princip alls under de 50 första åren. ​Huset är byggt i trä men med glasfasad för att skydda mot regn. Mellan glaset och träet är det en lucka så att huset får naturlig ventilering. Dessutom är grunden lyft 30 centimeter från marken på små betongstyltor. Kritiker är skeptiska till om huset verkligen är underhållsfritt, men tanken är ett steg i rätt riktning – bort från det ändlösa renoverandet. Med solpaneler på taket kan huset dessutom bli självförsörjande på el och vara en intressant lösning för den som vill investera ett boende som ”klarar sig själv”.

Bygger mellan väggarna

Det har blivit populärt att använda outnyttjade områden i stadsmiljön till att skapa grönskande odlingar eller innovativa cykelparkeringar. Då städerna blir allt trängre finns också ett behov av att nyttja områden som ”går till spillo”. Den franska arkitekten Stéphane Malka vill ta tillvara på arealer som gatugränder och parkeringsplatser för att ge tillfälliga bostäder åt hemlösa. Tanken är att väcka frågor kring hur vi kan utnyttja gemensamma områden i en tid då allt mer ”privatiseras och styrs av girighet”.

En liknande idé har de danska designerna Mateusz Mastalski och Ole Robin Storjohann som skapat det smarta konceptet ”urban infill” som ockuperar områden mellan byggnader. Deras projekt Live Between Building har flera olika designvarianter och former men har transparanta takfönster som släpper in dagsljus. Byggnaden är inte handikappsanpassad, med stegar och smala trappor, men kan absolut fylla en funktion för singlar, studenter eller människor som bara önskar ett enklare och mindre boende. I Sverige är handikappsanpassning lagstiftat i all nybyggnation vilket ger denna typ av minimalistiska boenden problem.