Fredrik Warberg: "Man känner ’valbefinnande’ när man valt efter sina värderingar"

Tidsentreprenören Fredrik Warberg är en mästare på att hitta på nya ord och begrepp för att förklara vad han menar med hållbar livskvalitet och det goda livet.