New Yorks upphöjda andrum

Storstadens tempo är som en fors, omöjlig att simma långsamt i. I en sådan behövs öar att vila på, annars drunknar vi. I världens stressepicentrum New York City hittar vi också metropolens motpol – The High Line