Han är arktis förste trädgårdsmästare

Ingenstans är klimatförändringarna så tydliga som i Arktis. Både människor och djur drabbas när havsisen och inlandsisen smälter. Samtidigt väcker det mildare klimatet nytt hopp. På Grönland har man börjat experimentera med grönsaksodling.