"Vi har förlorat en generation"

Jordbruket är den största källan till utsläpp av växthusgaser världen över och en av vår tids största utmaningar är att skapa ett hållbart jordbruk, men också att tackla en ökande ohälsosam matkultur världen över. På Eat Food Forum försöker man möta dessa mål.
Dela artikeln

EAT Food Forum inleds känslosamt med grundaren Gunhild Stordalen, som sedan förra årets event drabbats av den livshotande sjuksommen systemisk skleros och genomgått en mycket riskabel behandling. Nu när hon står på scenen berättar hon att hon bytt sin hästsvans mot en ny benmärg.

Hennes inledning har en viktig poäng, hon berättar att man ofta tror att man har hela livet på sig att lösa massa problem, men att innebörden i ordet livslängd kan förändras radikalt på väldigt kort tid. Likadant är det med miljö-, hälso- och klimatfrågor. Vi måste agera nu, år 2015 är viktigt.
– Vi har 15 år på oss att rädda klimatet, säger Hans Joachim Schnellnhuber professor i klimatförändringar, en av forumets första talare. Det är inte så lång tid, därför är det bråttom. Och en av konferensens huvudtalare, ekonomen och ordföranden för Earth Institute Jeffrey Sachs, menar att år 2015 faktiskt är väldigt viktigt. Det är nu som de nya målen som ska ta över efter millleniemålen utformas, mål som ska gälla fram till år 2030. Detta är också året när det är dags för COP21 i Paris, då tanken är att ett bindande klimatavtal ska komma till stånd, efter många års förhandlande. Jeffrey Sachs tillägger också att vi har förlorat en generation inte bara till processad, fet och sockrad mat, utan en generation (43 år) sedan Stockholmskonferensen då vi började prata om miljöproblemen. Men att inte tillräckligt har skett sedan dess.

Det är mot denna bakgrund som Eat Food Forum tar sin utgångspunkt. Jordbruket är den största källan till utsläpp av växthusgaser och en källa som vi måste göra något åt. Samtidigt växer antalet överviktiga, i framförallt Kina och utvecklingsländerna har fetma exploderat på en generation. Vi äter inte bara för mycket mat, vi äter alldeles för mycket kött, socker, salt och processad mat. Chrisoffer Murrey från Global Health Data menar dessutom att dålig diet är den vanligaste dödsorsaken världen över (inräknat svält/ undernäring och fetma-relaterade sjukdomar).

På Eat Food Forum samsas industri, politik, akademi, gräsrötter och media. Tanken är att tillsammans tackla problemen med hälsa, mat och hållbarhet. Utöver 8 minuters presentationer så finns det också plats för work-shops och minglande. Bakom forumet står Stordalen Foundation med Gunhild och hennes man, hotelmagnaten Petter Stordalen.

Några av forumets talare är mer framtidspositiva än andra: forskaren Louise Fresco sätter stort hopp till smart robotteknik som kan bevaka odlingarna och effektivisera dem. Hon tror, liksom många andra på forumet, att havet kommer vara vår största proteinkälla i framtiden, men att maten kommer komma från “lägre livsformer” såsom alger, polyceller, svampar etcetera. Även "cirkulär ekonomi-gurun" Ellen McArthur deltog som talare på forumet och tryckte på vikten av omställningen till en mer cirkulär ekonomi (Camino gjorde en separat intervju som kommer senare), där produkter återgår till tekniska och biologiska kretslopp snarare än blir till “skräp”.
Och det händer en hel del på området teknikutveckling och effektivisering. Men gällande hur vi äter handlar det om beteendeförändringar i stor skala. Vi har en biologisk preferens för mat som är fet, söt och salt – vissa mer än andra. Medan några experter föreslår höjda skatter på bland annat socker och prosessad mat, arbetar andra med att aktivera barn och få dem att på olika sätt välja bättre alternativ. Som Peggy Liu från organisationen JUCCCE i Kina, som fått mycket beröm för sitt arbete med just barn och fetma.
Gunhild Stordalen, grundare och VD för Eat tror på skatt på rött kött, socker och prosessad mat. Hela hennes lista på föreslagna åtgärder för att få bukt på matproblemen går att läsa i en debattartikel på Dagens Industri.

Anslaget med forumet är mycket bra och ambitionsnivån är hög. Att Gunhild, mitt under behandlingar och sjukdom lyckats rodda ihop ännu ett stort event är beundransvärt. Nu får vi hoppas att det går från “talk to action”, som var det vanligaste uttrycket under dagarna. Eller varför inte sammanfatta dagarna med världens enklaste diettips, som i stort sett alla talare var överrens om: författaren Michael Pollans ord “Eat food. Not to much. Mostly plants”.