Medborgare ritar om Göteborgs kartor

I Camino nr 40 kan du läsa Johannas Ståls reportage från det kreativa Amsterdam, där deltagarkultur och DIY är på frammarsch. Även på hemmaplan hittar vi initiativ i samma anda: i Göteborg skapar föreningen Göthenburgo nya kartor över staden, helt utifrån invånarnas egna tankar och tips.

Det är en mycket blåsig fredagseftermiddag i september och Göteborgs Stadstriennal 2015 är inne på sin andra dag. I Kajskjul 113 i Frihamnen har flera hundra personer samlats för att delta i workshops och lyssna på föredrag kring Göteborgs stadsutveckling. Ett av dem var seminariet ”Medborgarnas kraft”, som kretsade kring vilken roll medborgare har i byggandet av en stad. Hur involverar man invånarna i stadsutvecklingen och hur skapar man samtal där många olika människor blir representerade? En av seminariedeltagarna var Hanieh Namvar från föreningen Göthenburgo, som just nu arbetar med att ta fram Göteborgskartor där innehållet helt baseras på medborgarnas egna tips. Nu har hon återvänt till Göthenburgos monter för att ge Camino en mer utförlig presentation av föreningen och kartprojektet.
– Göthenburgo är en förening som är väldigt lokalt förankrad i Göteborg, berättar Hanieh Namvar. Vi ser att staden har förändrats, segregationen idag är så himla stark och även fast många jobbar med frågan tycker vi att det tar lång tid och vi ser inte heller någon förbättring. Vi ser så tydligt att alla alltid rör sig på samma gator – vissa är bara i centrum, andra kommer aldrig dit.

Tidigare har Göthenburgo arbetat med film som medium och producerat en serie avsnitt som handlar om människor i Göteborg som delar berättelser om olika platser. När de nu går vidare till nästa projekt fortsätter de att inrikta sig på just platser, nu alltså i kartform. Tanken är att det ska bli tio kartor, en för varje stadsdel i Göteborg, och att innehållet ska utgå helt och hållet från vad invånarna tycker och tänker. Först ut är Lundby på Hisingen.
– Vi har varit ute och intervjuat människor i Lundby och fått in jättemånga tankar, berättar Hanieh. Det är väldigt brokigt, Lundby är en gammal stadsdel där det händer väldigt mycket. Vi ville blanda typiska landmärken med otippade saker, och vi har tänkt mycket på att alla ska känna igen sig.

Kartan ligger utbredd på ett bord i montern. En röd stadsdel mot blå bakgrund, med massor av små illustrationer, utmärkta platser och pratbubblor. En bild som enkelt skulle kunna tjäna som dekoration över köksbordet eller vardagsrumssoffan.
– Vi tyckte att det var häftigt att jobba med illustration och design, säger Hanieh. Det kan inspirera folk på ett annat sätt än en vanlig karta, för det är ju någonting med det visuella som sätter igång tankar i människors huvuden. Vi vill att folk ska öppna den och känna ”Whoa, jag måste åka till de här
ställena, jag måste se den här plaskdammen eller gå på den här stigen till utsiktsplatsen”.

Lundbykartan har illustrerats av Rocio Soto som själv bor i stadsdelen. Tanken är att varje karta ska tas fram i samarbete med en lokal konstnär och därigenom få sin egen speciella utformning. För Hanieh Namvar och Göthenburgo är det viktigt att kartorna speglar stadsdelarnas invånare.
– Vi har varit väldigt noggranna med att det inte får bli vår bild av Lundby som syns, utan att den ska komma från människor där. Det måste vara en rättvis exponering.

Hanieh berättar att hon själv är väldigt kritisk till hur Göteborg visas utåt. Man vill visa upp en bild som attraherar turister medan göteborgarna själva glöms bort, menar hon.
– Makthavarna och marknadsförarna försöker sätta ett varumärke på staden och det är riktigt oschysst. I många år har jag sett hur man ger Göteborg olika identiteter, man kallar det för ”sportstad” eller ”kunskapsstad”. Just nu är det coolt med underground, så nu vill de som visar Göteborg utåt använda sig av Andra Långgatan, även fast de tyckte att Andra Lång var skit för några år sedan. Att bara fokusera på enskilda sidor av Göteborg blir helt fel, tycker Hanieh.
– Varför ska man alltid namnge vad staden ska vara? Kan den inte få vara allting? De fattar inte att de missar själen i Göteborg annars.

Än så länge arbetar Göthenburgo ideellt med att ta fram stadsdelskartorna, men förhoppningen är att Göteborgs Stad ska gå in och satsa på projektet. Drömscenariot vore att kartorna distribuerades hem till alla göteborgare via lokaltidningarna, säger Hanieh.
– Det blir en lokal förankring om du får den med tidningen. Vi tror att det känns häftigt om du sitter i Högsbo och får en Lundbykarta och vice versa.

En av huvudpoängerna med kartorna är att det ska vara lustfyllt att ta sig runt i Göteborg.
– Man ska absolut inte känna ”Oj, vad det är synd om den här stadsdelen”. Det ska inte vara en solidaritetsgrej att ta sig till andra platser, utan man ska känna att allt i Göteborg är värdefullt. Den som får kartan i handen ska tänka ”Wow, det här är ju kul, jag tar mig ut och ser mig om lite.” Så det handlar både om att representera Göteborgs själ och om att tillgängliggöra platserna.

Läs mer om Göthenburgo och hur du kan engagera dig i kartprojektet!