Överskottsenergi i Guldheden

Riksbyggens kvarter brf Viva i Guldheden blir inte bara ett plusenergikvarter med många miljömässiga och ekonomiska fördelar. Här finns det gott om rum för gemenskap och social värme.

Detta är en sponsrad artikel ifrån Riksbyggen

Riksbyggen har byggt bostadsområden i 75 år och gått den långa vägen för att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling. Nyfikenheten, viljan att förändra och möjligheten att verkligen kunna göra skillnad ligger som grund för Positive Footprint Housing® – Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt. Inom kort är projektets första produkt brf Viva på Dr Allards gata i Guldheden klar för försäljning.

Hållbar livsstil

Varenda kvadratcentimeter har analyserats för att bevara och skydda så mycket som möjligt av områdets djurliv och ekosystemtjänster. Det är alltså ingen slump att vegetationen ser ut som den gör och att det sitter fågelholkar på sina ställen. Det är heller ingen tillfällighet att tak, fasader och platser i området är skönt gröna av växtlighet. Grönskan binder koldioxid och bidrar till vattenregleringen på ett naturligt sätt.
– Hållbarhet handlar om att få till en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I verkligheten innebär det att man bor hållbart och att vi som byggare och förvaltare tillför mer än vi tar. Det handlar om att hjälpa våra medlemmar till en hållbar livsstil och att sluta förstöra planetens naturliga kretslopp, säger Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef på Riksbyggen.

Brf Viva har gått igenom en mängd studier för att bli ett plusenergihus. Det innebär att olika uppvärmningssystem som golvvärme, radiatorer samt luftvärme och dessa i kombination med olika stom- och fasadsystem av betong respektive trä har jämförts noggrant. Fördelarna med att bo i ett plusenergihus som producerar mer energi än det använder är såklart många. Men framförallt minskar man miljöbelastningen och spar en massa pengar i uteblivna uppvärmningskostnader. Det som gör det möjligt är brf Vivas solcellsanläggning som producerar el, olika typer av energilagring – ihop med byggnadernas form och gestaltning som minimerar spillet av energi. Här har till exempel tekniklösningar och fönsterplaceringar ritats in tidigt och kompromisslöst i projektet.

Rum för gemenskap och värme

Men här handlar det lika mycket om att leva ett rikt, inspirerande och tryggt liv. Därför har man lagt mycket tid på att rita in gårdarna, infrastrukturen, faciliteterna och de gemensamma utrymmena i helhetsbilden. Med andra ord finns det en tanke bakom varenda ljuskälla, trappsteg, stig, genväg, gräsmatta, gunga, hängmatta, terrass, sittgrupp och grillplats. Här är balansen mellan privata och till exempel offentliga utrymmen noga avvägd för att möta de boendes behov. Växthuset, orangeriet, livsrummet, cykelverkstaden och återanvändningsrummet är bara några exempel på gemensamma utrymmen som gör livet extra gott och varmt i brf Viva.
– Vi har alltid som målsättning att jobba smartare och hitta lösningar som underlättar livet i våra bostadsrättsföreningar. Det kan handla om små saker i vardagen till större frågor som är avgörande för föreningens hållbarhet, säger Mats Nilstad som är Föreningssamordnare på Riksbyggen.

Ekonomiskt hållbart

Brf Vivas byggnadsmaterial har hållbarhetsprövats genom olika livscykelanalyser samtidigt som husen får tätare klimatskal och tjockare isolering än normalt. Tanken är också att hålla nere lägenheternas kvadratmeter till förmån för många och stora gemensamma rum.

Genom att rita in mindre och smart kompakta lägenheter öppnar man dörren för yngre som vill och behöver komma in på den snåriga och dyra bostadsmarknaden. Det i kombination med större och flexibla lägenheter gör att de boende kan öka och minska antalet rum beroende på hur familjekonstellationen ser ut och förändras över tid.
– Till förmån för miljön och ekonomin kommer brf Viva att bli ett boende utan egen bil och parkering. Vi tillfredsställer det mobila behovet genom att föreningen får såväl bil- och elfordonspool som cykel-/lastcykelpool, säger Mikael Ahlén som är marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Brf Vivas 133 lägenheter släpps till försäljning under första kvartalet 2016.