De lever ett rikare liv – tillsammans

Förr var det ofta politiskt motiverat. Idag är det sociala, praktiska och ekonomiska faktorer som är de främsta drivkrafterna. Vi har besökt nybyggda Sofielunds kollektivhus i Malmö, där samarbete och gemenskap blomstrar.