På äventyr utan pengar

År 2013 paddade Sveriges opinionsbildande äventyrare Sören Kjellqvist längst med hela norska kusten utan medhavd mat och pengar. Syftet: att uppmärksamma Östersjöns förorenade vatten.