"Vi kunde köpa oss tid och utrymme för annat"

Ann-Christin Gramming är bibliotekarien som år 2007 bestämde sig för att ta ett köpfritt år och att blogga om det. Hur ser hennes liv ut idag?

Hur påverkades din syn på pengar av ditt köpstopp?
– Den förändrades ganska mycket. Köpstoppet har gjort att jag har blivit mycket bättre på att bara lägga pengar på det som verkligen är viktigt för mig. Jag trodde att jag skulle sakna att köpa kläder, böcker och tidningar, men egentligen är det inte att köpa som är det intressanta. Idag är jag skild och lever en annan typ av familjeliv och har kunnat göra val som köpt mig väldigt mycket frihet. Jag väljer att inte ha bil och att bo i en mindre lägenhet, och att istället lägga pengar på upplevelser med mina barn.

Vad innebar köpstoppet för dig ekonomiskt?
– Genom att dra ner på vår konsumtion kunde vi köpa oss tid och utrymme för annat. Jag hade småbarn under den perioden och var ofta hemma och vabbade, men i och med köpstoppet blev det aldrig en ekonomisk stress.

Hur ser barnen på de val du gör?
– Jag pratar och diskuterar mycket med mina barn, och de är helt med på varför vi gör vissa val i tillvaron. Det är väldigt viktigt för mig att involvera familjen och att mina prioriteringar inte blir något jag ålägger andra. Barnen har alltid fått spara ihop hälften till grejer som de verkligen vill ha, och har fått lära sig att skjuta upp belöningar. De är väldigt inkörda på att inte kunna ta något för givet.

Är det lättare att vara en medveten konsument om man har gott om pengar?
– Nej, jag tror inte att det har med saken att göra. Det finns väldigt många exempel på människor som drar in lite pengar men som har gjort det till ett medvetet val, medan andra som tjänar mycket pengar sitter fast ganska hårt i ett ekorrhjul, med stora lån och liknande. Att vara en medveten konsument handlar om de små små valen i tillvaron.

Finns det något du saknar i ditt liv som kan köpas för pengar?
– Nej, jag tycker att jag lever ett fantastiskt liv som är ganska designat utifrån vad jag prioriterar i tillvaron.