Caminos stora hållbarhetsdag 2016 - nu på UR Play

För andra året i rad hade Caminos stora hållbarhetsdag, i år med temat "Tipping Points- så tänder vi gnistan" besök av ett inspelningsteam från UR Samtiden. Nu har programmet sänts i Kunskapskanalen och videoklippen är därmed tillgängliga här via UR Play.

Titlarna på klippen stämmer inte alltid exakt med titeln på programpunkten i programmet men det går att läsa texten från programmet under respektive klipp.

Tipping points:
Historiska vändpunkter som förändrat världen.
Caroline Petersson, Camino

Vägen mot framgång:
Så lyckades EU enas om ett historiskt fiskeavtal.
Isabella Lövin, biståndsminister och f.d EU-parlamentariker

Årets skörd av tipping points:
Vilka områden har nått eller är på väg att nå en tipping point inom hållbarhetsområdet just nu?
Mattias Goldmann, VD Fores

Moralen och kapitalet sitter i samma båt?
Att divestera, d.v.s göra sig av med aktier från fossilbolag, är både moraliskt rätt och lönsamt. Det verkar en brokig skara med allt från aktivister till centralbankschefer vara överens om.
- Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden
- Christian Tengblad, City divestment campaigner, Fossil Free Sverige
- Moderator: Ingemar Tigerberg,
Camino

Företagen som förtrupp:
Vad krävs för att klimatarbetet ska bli en avgörande konkurrensfördel?
- Mattias Goldmann, VD Fores
- Carolina Sachs, generalsekreterare Axfoundation
- Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet
- Moderator: Ingemar Tigerberg, Camino

Värderingarnas tipping point:
Ledarskap, drivkrafter och värderingsskiften för en hållbar framtid.
Erik Fernholm, inspirationsföreläsare med bakgrund inom neuro-, motivations- och lyckoforskning

Kan en molbiltelefon få stopp på konfliktmineraler i Kongo?
Loek van der Helm, sales director Fairphone

Från folkrörelser till företagsaktivister och kollaborativa konsumenter:
Samtal om den nya aktivismen och hur vi mobiliserar till förändring.
- Erik Amnå, professor och forskningsledare för världsledande studie om samhällsengagemang
- Karin Bradley, universitetslektor med inriktning kollaborativ konsumtion
- Michelle Micheletti, professor och expert på politisk konsumtion
- Loek van der Helm, sales director Fairphone
- Moderator: Caroline Petersson, Camino