Gunter Pauli är "hållbarhetens Steve Jobs"

När andra företagare försöker göra sina affärsmodeller lite miljöbättre så vill Gunter Pauli göra helt rätt från början. Grundaren av ”Blue Economy” tror att lokala projekt med naturen som lärare är modellen för framtidens företagande.