Erik Fernholm ger oss nycklarna till förändring

En av Sveriges främsta och mest omtyckta inspiratörer, Erik Fernholm, kommer till Caminos stora hållbarhetsdag för att prata om hur vi med hjälp av lärdomar ifrån neuro- motivations- och välmåendeforskning kan förändra världen till det bättre.
Dela artikeln

Erik Fernholm är eldsjälen, inspiratören och entreprenören som ägnar större delen av sin tid åt att föreläsa för alltifrån hållbarhetschefer till försvarets högsta ledning om hur vi, med hjälp av neuro-, motivations- och välmående-forskning skapar bättre fungerande individer, organisationer och samhällen. I mars kommer han till Caminos stora hållbarhetsdag för att prata om de stora perspektivskiften och förändringar i människors medvetande som krävs för att nå en verkligt hållbar, och blomstrande, framtid. Och för att tända gnistan som vi behöver för att orka driva på för förändring.
– Jag ser att vi just nu ligger på knivseggen. Det är omöjligt att se vilket håll vi kommer att tippa, och troligen kommer att att tippa åt många olika håll samtidigt. Hoppet ligger i att vi har tillräckligt många goda och smarta aktörer som hjälper till att styra utvecklingen åt rätt håll. Det vi behöver är att främja en medvetandeutveckling som gör människor värderingsmässigt mogna att ta till sig av miljöhot och andra utmaningar vi står inför.
Det svarar Erik på frågan om huruvida utvecklingen i världen är på väg mot rätt eller fel håll.

2011 utsågs Erik till årets föreläsare av SAJ förmedlingsbyrå, och 96% av alla som lyssnat på Erik ger honom högsta betyg. Missa inte chansen till att lyssna på Erik du också, den 7:e mars i Stockholm.
Förutom Erik Fernholm får du bland mycket annat tillfälle att inspireras av biståndsminister Isabella Lövins erfarenheter av förändringsarbete inom EU, Karin Bradleys forskning om kollaborativ konsumtion och om hur Fjärde AP-fondens VD Mats Andersson driver på för ett fossilfritt pensions-sparande.