Mammorna rensar luften

I Kina har bilden av vad som är en god utveckling kommit att sättas på prov när luftföroreningarna i städerna kraftigt försämrar människors livskvalitet. –Som mamma är jag naturligtvis orolig och tycker att myndigheterna borde prioritera detta problem högre än ekonomisk tillväxt, säger Fang Lin.