Mattias Goldmann: 5 tipping points för 2016

Att se en tipping point redan när den inträffar är svårt; är det bara en tillfällig nyck eller ett verkligt trendbrott? Kanske slår inte alla mina fem tipping points in, men en sak vet vi: Nu tippar det, och det tippar i grön riktning. (VIDEO NEDAN)

1. Absolute decoupling.
År 2014 ökade världens ekonomiska tillväxt utan att världens klimatpåverkande utsläpp ökade, medan tidigare utsläppsminskningar alltid hängt ihop med att ekonomin gått dåligt. Sverige är enligt OECD ”världsmästare på decoupling”, men det beror delvis på att vi konsumerar mer från omvärlden och mindre som produceras i Sverige. När utsläppen minskar globalt fast tillväxten ökar, har vi nått en helt avgörande tipping point.

2. Grönt är billigast.
I oktober 2015 slog Bloomberg fast att ny el från sol och vind är mer lönsamt jämfört med kol och naturgas i alltifrån Tyskland och Storbritannien till Chile och Australien – innan ekonomisk stimulans eller koldioxidskatter räknas in. Den billigare förnybara elen ändrar helt spelplanen för el från gas och kol; det är alltmer sällan lönsamt att slå på dem eftersom sol och vind är närmast gratis när man väl har dem. Därmed har vi nått en tipping point där det vi tidigare räknat som baskraft inte längre är det.

3. Smartphones slår datorer.
Förra året var första året då Android var ett större operativsystem än Windows och alla andra operativsystem för datorer, 59 procent mot 41 procent. Denna omställning har uppmärksammats mindre än när den portabla datorn för ett par år sedan slog ut den stationära, men är mycket viktigare. När alla har all information tillgänglig hela tiden, och med kapacitet att behandla den, så flyttas makten från kontoret till gatan – med helt nya former av trafikövervakning, utsläppsmätning och uppföljning av fattade beslut.

4. Peak oljepris
I början av augusti 2014 sjönk oljepriset under 100 dollar fatet och bröt därmed den långsiktigt uppåtgående trend som alla experter utmålat. I september samma år fick Rockefeller applåder från miljörörelsen för sin ”divest”, där man flyttade investeringar från olja till förnybart. Ett år senare slår Rockefeller fast att det lönade sig att lämna oljan i tid – nu är priset nere kring 30 dollar fatet. Att investerarna flyr oljan är kanske vår tids viktigaste tipping point – nu går pengarna till förnybart för att det är lönsamt. Inte för att det är moraliskt rätt.

5. Kinas klimat­ledarskap.
I Paris tog Kina det globala klimatledarskapet, och följde upp med beslutet att stänga tusen kolkraftverk under året, stärkta incitament för förnybar energi, och export av lagstiftning och incitament för grönare transporter till Indien och andra länder där klimatfrågan går hand i hand med kampen för renare luft. Få i EU skulle erkänna det, men att klimatledningen hösten 2015 blev kinesisk är en riktig tipping point att minnas i framtiden.

Mattias Goldmann föreläser om årets skörd av tipping points på Caminos stora hållbarhetsdag 2016