Destination Öland

Sveriges minsta landskap Öland har normalt endast 25 000 invånare. Men under sommaren stiger antalet boende till hela en miljon. Trots det finns fortfarande gott om plats och goda skäl för fler att utforska ön, inte minst med cykel.

Aktivitet: Cykla från fyr till fyr

Med sitt platta och öppna landskap och myller av natur och kultur-sevärdheter lämpar sig Öland väl till att upplevas med cykel. Ön har länge satsat på cykelturism, men just nu görs en stor satsning på att bygga ut infrastrukturen ytterligare. Målet är att kunna erbjuda en utmärkt cykelled som sträcker sig från fyren Långe Jan i söder till Långe Erik i norr på mestadels otrafikerade vägar. På norra delen av ön är leden så gott som färdigställd, medan du i söder fortfarande behöver cykla längs med några av de mer trafikerade vägarna. På Ölandsledens hemsida hittar du kartor över alla cykel- och vandringsleder.
olandsleden.se

Äta & bo: Ekogourmet och boende nära havet

I Mörbylånga, cirka 15 kilometer söder om Ölandsbron, hittar du ekopärlan Strandnära som erbjuder miljöcertifierat boende i både enklare och lyxigare standard, en KRAV-certifierad restaurang som är listad i White Guide samt ett lantcafé som år 2015 fick utmärkelsen ”årets mest hållbara”. Restaurangen är en av få som lever upp till den högsta nivån för KRAV-certifiering vilken innebär att minst 90 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta, EU-ekologiska eller MSC-märkta produkter. Adressen är Dansbanevägen 3 i Mörbylånga.

Natur & historia: Utforska ett världsarv

Öland bjuder på ett stort smörgåsbord för den natur- och historieintresserade. Södra Ölands odlingslandskap är sedan år 2000 en del av UNESCO:s världsarvslista i kategorin kulturlandskap. Det unika ligger framförallt i den tusenåriga markanvändningen och markindelningen som har bevarats intakt. I juli varje år firas sedan flera år tillbaka den så kallade Världsarvsveckan då det bjuds på massor av aktiviteter runt om på ön, på initiativ av bland annat öns hembygdsföreningar, Ottenby Naturum och Svenska Kyrkan. År 2016 firas Världsarvsveckan 18-24:e juli.
sodraoland.com

Ta cykeln med båt
Det råder gång- och cykelförbud på Ölandsbron. Du som vill cykla till Öland kan dock ta med cykeln på den populära cykelfärjan Dessi som går mellan Kalmar och Öland från april till september. Båtar till Öland går också från Oskarshamn till Byxelkrok på norra Öland.
kalmar.com

Läs mer