Maka på er bilar!

Att planera för ökad cykling har kommit att bli räddningen för många växande städer och regioner i Skandinavien. Den utrymmeskrävande, nedsmutsande och bullriga bilen får stå åt sidan för hälso- och miljösuperhjälten cykeln. Här är fem sköna exempel.
Dela artikeln

1. Skolmiljöer blir bilfria

I danska staden Odense med omkring 200 000 invånare tar sig inte mindre än fyra av fem barn till skolan och förskolan till fots eller med hjälp av cykel eller skateboard, enligt Fastcoexist. Detta är möjligt tack vare en gedigen plan från kommunpolitikerna att städa bort bilarna i skolmiljöerna. Det är förbjudet att lämna sina barn med bil utanför många skolor och förskolor i staden och över 500 kilometer cykelväg har lagts separerat från bilvägar. Totalt sträcker sig gatunätet i Odense omkring 1000 kilometer. Detta krafttag kanske kan inspirera resten av landet till att vända den långsiktiga trenden i Danmark, där bilåkandet till skolorna har ökat med 200 procent på 30 år.

2. Norge satsar på ”motorvägar”

I Norge utannonserades nyligen en stor satsning på nya cykelvägar i landets nio största städer, rapporterar Plaid Zebra. Motsvarande 7,5 miljarder svenska kronor ska investeras för att öka norrmännens cyklande, vilket idag är lägst i Skandinavien (5 procent av trafiken, jämfört med exempelvis Danmark på 17 procent). Det handlar mycket om flerfiliga ”cykelmotorvägar” där man ska kunna cykla uppemot 40 kilometer i timmen utan problem. En uttalad ambition är att binda ihop städernas ytterområden med stadskärnan. Cykelsatsningen är en del av Norges plan för att bli koldioxidneutralt till år 2050.

3. Sveriges första cykelhus

Vid Västra hamnen i Malmö byggs just nu Sveriges första hus utan tillhörande bilparkeringar. Det kommer att finnas en enda p-plats för funktionshindrade för de 55 hyresrätterna och 31 hotellrummen. Istället finns ett flertal olika funktioner för att underlätta för att klara merparten av alla logistiska behov med cykel. I huset kommer det att finnas cykeltvätt, serviceställe och en mindre lastcykelpool. Varje bostad har en väl tilltagen postbox för att underlätta internethandel och en vid dörröppning in i köket för att göra det möjligt att cykla hela vägen in när man har storhandlat.

4. Poolerna breder ut sig

I allt fler svenska städer startas det nu cykelpooler. I Uppsala driver Uppsala cykelförening en pool där man mot en liten medlemsavgift och självkostnadspris kan låna cykelvagnar och lastcyklar som är utspridda strategiskt runt om i staden. I Umeå har kommunen köpt in 24 lastcyklar som från och med augusti 2016 finns tillgängliga helt gratis för stadens invånare att låna. Även i Malmö är det gratis att låna en lastcykel från Cykelbiblioteket. Där är en låneperiod 12 dagar och syftar till att du ska få testa på hur livet med lastcykel är, se om det passar din vardag.

5. Robotstyrt parkeringshus

Mitt på Drottningtorget i Göteborg ska det byggas ett flera våningar högt cykelparkeringstorn. Designen för denna skapelse är inte helt klar men tanken är att cyklarna ska parkeras av en ”robotarm” som slungar upp din cykel i tornet där den förvaras säkert. Liknande lösningar finns redan exempelvis i Japan, där parkeringen ofta finns under jord. Men det är inte bara uppseendeväckande high tech-lösningar som finns i Göteborgs plan för att öka cyklandet. Inte mindre än 400 nya cykelparkeringar, utbyggnad av stadscykelpoolen Styr & ställ och flertalet nya cykelöverfarter är några exempel.

Läs mer