Nytänkande danskonst inkluderar

Danskompaniet Spinn vill skapa nytänkande danskonst på professionell nivå och utmanar normer om hur en dansare kan se ut och vad dans kan vara. – Utan nyfikenhet sker ingen förändring, säger kompaniets grundare och konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg.
Dela artikeln

Hur fick du idén att starta Spinn?
– Jag såg Candoco Dance Company från England på Backa Teater 2006 och blev knockad. För det första var det fantastiskt intressant konst, och för det andra insåg jag att dessa kroppar vanligtvis inte syns på scen. Helhetsupplevelsen blev något jag aldrig tidigare upplevt. Ingen på min dansskola såg ut så där. Detta övertygade mig om att jag måste bidra till att ge den unga generationen nya förebilder. Nu gör Spinn, efter sex år som det första integrerade danskompaniet med dansare med olika funktionsvariationer i Sverige, ett tvåårigt projekt tillsammans med Candoco: Moving Beyond Inclusion tillsammans med fyra andra integrerade dansgrupper från lika många länder.

Hur hanterar ni balansen mellan å ena sidan konst för konstens skull och å andra sidan förebildsaspekten och nyttan i ert arbete?
– Vi vill inte ha någon särbehandling utöver den som gör att vi kan ta samma plats som alla andra som vill utveckla dansen som konstform. Vi vill finnas på samma villkor. Vi behöver mer tid och en del praktiska hjälpmedel, men det vi gör måste vara konstnärligt intressant. Att vi har kroppar som avviker från den gängse danskroppsnormen innebär inte automatiskt att vi är bra och det ska inte ge oss fördelar. Vi vet att vi öppnar ögonen för nya möjligheter och att vi inspirerar människor till att utforska sin egen potential. Utan förebilder är det svårt att förstå att ens drömmar är möjliga att förverkliga.

Tycker du dig se en ökad normkreativitet i samhället i stort och i danskonsten i synnerhet, jämfört med då Spinn startade?
– Ja, det gör jag. Många dansare är envisa och modiga och ger inte upp trots knappa resurser, och vi har mött stor nyfikenhet från många håll. Nu finns radioprogram som Parapodden (om de paralympiska spelen i Rio, reds anm) och FUNK i P1 (normkritisk serie om att leva med funktionsvariation i Sverige, reds anm). Ramper och anpassade toaletter blir fler och bättre. Men tyvärr gäller de flesta anpassningarna publiken. På scen är det fortfarande ovanligt med konstnärer med funktionsvariationer och ofta saknas det ingångar och bekvämligheter bakom scen. Många gånger blir vårt besök en ögonöppnare för framtidens scenkonstnärer, arrangörer och publik.

Vad händer just nu?
– Efter en intensiv byggsommar är vi snart klara med vår nya danslokal. Det har varit en stor utmaning att hitta finansiering då bidragsgivare inom kultur inte kan ge stöd till sådana ändamål, så vi har bland annat använt gräsrotsfinansiering från människor som förstår att tillgänglighet utvecklar konsten.

Har du några råd till den som aktivt vill bidra till ökad tillgänglighet i vardagen?
– Ja, det är inte så svårt. Samma sak gäller i detta sammanhang som i alla andra: Bemöt människor så som du själv vill bli bemött. Ifrågasätt normer på ett lösningsfokuserat sätt, med nyfikenhet, vänlighet och humor. Låt folk mötas – i mötet händer allting.

Fakta

Danskompaniet Spinn...
…bildades 2010 av koreografen och dansaren Veera Suvalo Grimberg
…har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd
…är baserat är i Göteborg, men turnerar över hela Sverige och utomlands
…innehåller 10 dansare, olika många för olika produktioner
…arbetar med 13 unga dansare i Arvsfondsfinansierade projektet Spinn Unga
…har 5 integrerade dansgrupper för barn med 15 barn i varje grupp

Läs mer: