Sveriges mest värdefulla tillgångar

Hur skulle vår uppfattning om vår egen rikedom se ut om vi kunde räkna på det som inte normalt räknas i pengar? Är våra hjärnor så påverkade av konsumtionssamhället att vi varken förmår upptäcka eller uppskatta det som inte går att mäta? Läs Ukulelefamiljens lista på äganden vi ibland glömmer bort att komma ihåg.
Dela artikeln

Camino har följt och dokumenterat Ukulelefamiljen som har köpstopp hela 2016. Den klyschiga kylskåpsmagneten ”Det bästa i livet är gratis” är inte bara en klyscha. Den sitter på folks kylskåp, på väggbonader och i almanackor därför att vi ibland behöver påminna oss om värdet i det vi har omkring oss. Ukulelefamiljen är tre vänner och fem barn som bestämt sig för att inte spendera pengar på något annat än nödvändigheter och välgörenhet under ett helt år. Detta har bland annat inneburit att de fått upp ögonen för olika gemensamma tillgångar i samhället. Läs listan, fundera och kommentera gärna. Vilka är våra viktigaste kollektiva äganden tycker du?

1. Våra relationer och känslan av samhörighet

Denna rikedom kommer förmodligen på första plats var vi än befinner oss i världen, och när som helst i historien. Alla människor relaterar till andra, och alla verkar känna sig friskare om de också har vänner och ett sammanhang att gå till där de är efterfrågade. Den här punkten är relevant för alla åldrar men barnperspektivet är tydligt här.

2. Allemansrätten

Många tycker att allemansrätten är något av det finaste vi har. Vi får vandra i skog och mark och slå upp ett tält över natten, praktiskt taget var som helst. För nya svenskar är allemansrätten nästan svår att tro på, och för den som bott ett tag i ett land där all mark är privatägd är det skönt att komma hem. Allemansrätten är en rikedom som många skulle vara beredda att kämpa för, om den skulle bli hotad.

3. Hälso- och sjukvården

Att drabbas av en svår sjukdom i ett land där mediciner inte bara kommer den ekonomiskt välbeställde till del är fortfarande förfärligt, men att slippa en dimension av extrem oro också för de finansiella konsekvenserna är en lyx. Barn får i Sverige gratis vård, mediciner och tandvård och såväl ungdomsvård som mödravård är fri.

4. Yttrandefriheten och chansen att påverka

Det handlar om både stort och smått, globalt och lokalt. Vi får säga vad vi tycker och skriva vad vi vill. Ibland blir detta ett tyngande ansvar, då vi kan känna maktlöshet inför en värld i snabb förändring. Om påverkansmöjligheten är för liten märks det på vår mentala hälsa. När vi å andra sidan känner att vi kan påverka, allt ifrån vår egen vardag till storpolitik, mår vi bra. Även rösträtten ingår här.

5. Utbildning

Statens centrala studiestödsnämnd, CSN, blir ofta bespottad för att vara långsam och fyrkantig. Det må vara sant eller falskt, men faktum kvarstår: i Sverige har alla, oavsett socioekonomisk status eller förmögenhet, rätt att utbilda sig till det vi vill. I många delar av världen är detta en utopi, och välutbildade människor kommer bara från klasser som har det ekonomiska på det torra.

6. Mötesplatser och fungerande infrastruktur

Möjligheten att mötas på allmän plats och att ta sig dit utan att äga egna fortskaffningsmedel är viktig och ibland grundläggande för mångas sätt att umgås. Offentliga platser och fungerande infrastruktur upplevs som ett väldigt positivt ägande. Bra mötesplatser, som till exempel lekparker och bibliotek, bygger en levandevardag.

Förutsatt att...

Gemensamt för samtliga punkter är att i privilegier vilar också ansvar, både för kollektivet och individen. Relevant skatt, respekt och kunskapsspridning är tre viktiga komponenter för att allt ska fungera.

Läs mer: