Uppdrag: spräcka filterbubblan

Internet skulle ge oss informationsmångfald, starkare demokrati och förstärka en global identitet med fördjupad förståelse för varandras olikheter. Istället har informations ödet smalnats av med innehåll som bekräftar vår världsbild där lögner och hat allt oftare trumfar fakta. Nu börjar mediejättarna adressera problemet, men kanske är det upp till oss om det verkligen ska bli någon förändring?