De engagerar sig för att stå ut!

Vart är vi på väg om ingen är villig att arbeta annat än för egen vinning? Det pratas ofta om människors sviktande samhällsengagemang, men för Sara Edvardsson Ehrnborg, läraren som satte igång #vistårinteut, är en av nycklarna till att faktiskt stå ut att engagera sig. Och idag befolkas gruppen av tusentals eldsjälar.