Magnus Carlsson sprider miljöinformation på bästa sändningstid

Magnus Carlson tycker det är dags att hitta lösningar. På allt. Nu genast. Men han företräder ingen och pratar varken om medlemskap eller uppror. – Jag är bara en oroad medborgare som vill göra det jag kan. Jag tror på kunskap och mera kunskap som vägen till en värld som håller till kommande generationer.