Cirkulär ekonomi: Maximera det positiva

Med löfte om att förena miljönytta med affärsnytta har cirkulär ekonomi blivit ett ramverk för hållbarhetsarbete på alla nivåer. På Bornholm har man tagit de cirkulära principerna till sin spets i Green Solution House, ett exempel på när cirkulär ekonomi tillämpas på en hel byggnad, utifrån ett holistiskt synsätt.