Riksbyggen bygger öronmärkta bostäder för unga

Riksbyggen satsar på kooperativa hyresrätter som särskilt öronmärkts för unga mellan 18-30 på Lindholmen i Göteborg. Delprojektledare Therese Berg berättar mer om satsingen.
Dela artikeln

DETTA ÄR EN SPONSRAD ARTIKEL FRÅN RIKSBYGGEN

Vad är Projekt Lindholmshamnen?
– Riksbyggen ska bygga kooperativa hyresrätter för unga, i målgruppen 18-30 år, med byggstart år 2018. För att ta reda på hur vår målgrupp tänker anordnar vi dialogmöten, då vi ställer frågor, lyssnar och samtalar. Alla i byggbranschen vet om problematiken kring hur unga människor ska ta sig in på bostadsmarknaden. Hittills har deltagandet varit över all förväntan.

Vilka saker behöver ni veta för att ta bra beslut?
– Vi diskuterar hur de ungas bostadssituation ser ut idag, vilka ytor folk vill dela, hur de tänker kring delande-ekonomi och hållbarhet. Vi samarbetar med Boplats Göteborg för att hitta unga människor som vill ta chansen att påverka. Vi har varvat dialog med mentimeterfrågor, och fått många intressanta svar. 52% av dem som varit på mötena kan tänka sig att lägga två timmar i månaden på föreningen, 92% vill dela tvättstuga, 100% vill dela verktyg, 80% vill dela fordon men ingen vill dela dusch och toalett. Få vill dela kök, men det ska finnas ett stort kök att kunna samlas i.

Ser ni några utmaningar i projektet?
– Kostnaden såklart – när man bygger nytt idag går det inte att bygga billigt. Vi måste hitta nya sätt att göra attraktiva och hållbara bostäder för alla. Genom att göra hyreskooperativ blir det betydligt billigare för målgruppen än att skaffa flera miljoner i lån på banken.

Hur ser ni på hållbarhetsaspekten av ert arbete?
– Vi ser det som vårt ansvar att knuffa hela frågan upp på agendan. Unga är en av de grupper som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden, inte bara i storstäderna. Projektet är ett resultat av Positive Footprint Housing – ett projekt Riksbyggen deltar i tillsammans med Göteborgs Universitet, Chalmers och Handels. Det handlar om hur vi kan bygga hållbara städer genom att ta bort parkeringsplatser, göra gemensamma ytor, öronmärka lägenheter för unga, fixa tillgång till fordonspool, och vi är först i Sverige med klimatsmart betong.

Läs mer om projektet