Konsten att fälla ett träd

Som arborist har Veronika Ericsson inte bara nöjet att få klättra i träd på arbetstid. Många timmars beskärning uppe i trädkronorna ger också utrymme för reflektion kring människans förhållande till naturen omkring oss. Det är är del tre i vår serie om människor med rensande som yrke.