Yrke: Mänskligt filter

Imke Janoschek, redaktionschef på tidningen Residence, har rensat bort överflödiga ord i tjugofem år. När det gäller inredning behöver hon ett visst mått av oreda omkring sig, men när det kommer till text har hon full koll. – Varje bokstav i tidningen rinner genom mig. Det är är del två i vår serie om människor med rensande som yrke.