Mannen - i vägen för hållbarhet?

Män kör mer bil, flyger mer och äter mer kött än kvinnor. Ju större och smutsigare desto mer macho, eller? Allt fler menar att mansrollen behöver ändras för att vi ska nå en hållbar framtid. Samtidigt tickar klockan för klimatomställningen. Har vi verkligen tid att invänta sega normförändringar?