Kan vi lita på influencers?

I dag hämtar vi en stor del inspiration och information från influencers på sociala medier. Men kan vi lita på att det de säger är korrekt? Och varför finns det så få stora som snackar miljöfrågor, trots att de hör till samtidens ödesfrågor?