Att komma ut ur den minimalistiska garderoben

"Om några år sticker kanske en minimalistisk och hållbar livsstil inte längre ut utan är en naturlig del av vardagen för oss alla"
Dela artikeln

KRÖNIKA

Vi lever i ett samhälle där stora hem fyllda med prylar av senaste modell samt välfyllda kalendrar förknippas med hög social status. Där nykonsumtion används som ett universalverktyg för att lösa minsta praktiska, sociala eller emotionella utmaning och där evig ekonomisk tillväxt har blivit ett mantra. Varför väljer någon i en sådan kontext att influera andra kring minimalism, prylbantning och förenkling?

För oss var det i slutänden insikten om att den kurs merparten av oss i västvärlden håller inte längre är hållbar. Allt fler människor stressar och jobbar sig sjuka och olyckliga i jakten på mer, mer, mer! Och planeten och andra människor faller offer i processen.

Att så är fallet är något som de flesta insett. Vad de flesta däremot inte är medvetna om är hur mycket pengar, energi och tid det finns att spara genom att inte gå all-in i det klassiska ekorrhjulet. Och vad de flesta även saknar är verktygen, modet och motivationen att agera annorlunda i ett samhälle där normen snarare är mer än mindre. Att ge andra dessa insikter samt praktiska verktyg är anledningen till att vi börjande blogga.

De första fyra åren som bloggare var vi dock anonyma av den enkla anledningen att behovsdriven konsumtion och minimerat ägande kan anses provocerande i vår kultur. Vi var rädda att arbetsgivare skulle sky oss, att vänner skulle överge oss och att familjen skulle bli provocerad. När vi fyra år senare, i samband med att vi släppte boken Prylbanta, blev officiella så var det med viss oro och tveksamhet som vi kom ut ur den minimalistiska garderoben.

Nu ett år senare kan vi konstatera att våra farhågor var obefogade. Vi har inte vid ett endaste tillfälle blivit anklagade för att vara tillväxtens och därmed samhällets fiende nummer ett, vid byte av arbetsgivare har engagemanget belysts som något positivt och familj och vänner har undantagslöst visat välmenande nyfikenhet istället för den kritik och avståndstagande vi var rädda för.

Att vi upplevt mycket positivare reaktioner än vi väntade oss kan bero på att det hänt mycket i samhället sedan vi började blogga. Allt fler börjar komma till insikten att de klassiska statusattributen och ”mer” inte nödvändigtvis gör en lycklig. Liksom att vår västerländska livsstil är ohållbar på sikt och att resursoptimering är en nödvändighet. Många har även börjat inse att mer medvetna val faktiskt kan göra skillnad samt att det börjar bli bråttom.

Mer inspiration från likasinnade i nyhetsbrevet

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och samtidigt vara en inspiration och förebild för andra. Om tillräckligt många börjar agera annorlunda blir det nya beteendet den rådande kulturen. Vi ser en framtid där förenkling, minimalism och delningsekonomi är självklara delar i vårt samhälle. Där vi stressar mindre och återbrukar mer. Om några år sticker kanske en minimalistisk och hållbar livsstil inte längre ut utan är en naturlig del av vardagen för oss alla. Var med och skapa den förändringen du med!