Sänkta trösklar till tystnaden

Urbana människor söker allt mer efter lugn och ro i ­naturens återhämtande kraft. Men den gröna ­stillheten kan kännas ­avlägsen, onåbar från vardags­stressen. Camino har mött de som vill göra ­tystnaden ­tillgänglig för alla.