En stig in i samhället

Är naturen den miljö där vi människor bäst kan mötas på lika villkor? De senaste åren har allt fler lyft fram natur och friluftsliv som en väg in i samhället. Vi har mött Yusra Moshtat och Johannes Nygren, som båda slår ett slag för att mötas i det fria.