”Miljörörelsen kan ses som skammande besserwissrar”

– Flygskam leder till en lättnad över att inte vara sämst, och därmed accepterad. Det är väldigt ­stressande att leva i sådana skamstyrda grupper. Det säger Frida Hylander, psykologen som är aktuell med boken Klimatpsykologi. Hennes hjärtefråga är att lyfta fram vad som funkar och är mest effektivt.