Så lätt byter du till grönare pensionsfonder

Att välja pensionsfonder eller sparande väcker vånda hos de flesta. Hur ska man välja mellan alla hundratals sparkonton, fonder, aktier och andra värdepapper? Genom att låta etiken vägleda kan få du färre val - vilket gör det hela mycket enklare.