Vill ta förpackningsfritt till Sverige

Milena Glimbovski har fått hela världen att intressera sig för förpackningsfria butiker, efter att ha startat butiken Original Unverpackt i Berlin. Nu vill hon hjälpa svenskarna att göra likadant.