”Lita aldrig på någon som inte tar någon egen risk”

Tesen i Nassim Nicholas Talebs bok Skin in the game är relativt enkel: den som inte har något att förlora bör heller inte ha något att säga till om. Denna inflytelserike statistiker och tidigare aktiemäklare har nu kommit till verk nummer fem i sin boksamling om osäkerheter: Incerto.