Hälsoeffekter av gig-ekonomi?

För många innebär gig-ekonomin en möjlighet att själv ordna sitt arbetsliv så att det passar en själv och att kunna tack nej till uppdrag. Men det finns också hälsomässiga risker, inte minst stressrelaterade sådana med detta "nya" arbetssätt.

Idag har fast anställning i många fall ersättas av tillfälliga gig. Den digitala utvecklingen har lett till stora förändringar i hur vi arbetar och ett ökande antal av arbetsstyrkan i Sverige utgörs numera av giggare som tar frilansuppdrag eller kortidskontrakt. Statistik som Novus sammanställt för Egenanställningsföretagen visar att antalet egenanställda 2017 jämfört med året innan ökade med 31 procent. För många innebär giggande en möjlighet att själv ta ett ansvar för sin hälsa såväl som sin ekonomi. En chans att ordna sitt arbetsliv så att det passar en själv och att kunna tack nej till uppdrag.

Hälsoaspekter med giggande

Många arbeten som har försvunnit i och med digitalisering har varit på mellannivå och detta har lett till att många väljer att starta eget eftersom de är överkvalificerade för flera av de tillgängliga fasta jobb som är lediga. Att själv kunna bestämma över sin arbetstid och leta jobb via olika digitala plattformar kan leda till bättre arbetsbalans. Självständigt arbete och att kunna utveckla sina idéer är aspekter som lockar med att välja att arbeta som interimkonsulter. Gig-ekonomi ger dig en chans att driva eget och neka till att arbeta hos företag som inte har värderingar som stämmer överens med dina egna.

För- och nackdelar

Gig-ekonomi innebär att det är lättare för ett företag att hitta kompetent arbetskraft men för giggarna innebär det en del nackdelar. Att tillbringa karriären i ett arbetsliv där fast anställning tillhör ovanligheten innebär bristande anställningstrygghet och i vissa fall även problem med ekonomin eftersom priset på tjänsten som du erbjuder kan pressas om det är flera som söker samma uppdrag. Bristen på arbetstrygghet och problem med att klara sig på pengarna kan leda till en stressande situation och till stressrelaterad ohälsa. Men om giggande sköts rätt så innebär det en möjlighet med större frihet och möjlighet att utvecklas och hela tiden lära sig nya saker.