Så kommer vi åt nånannanismen

”Det är viktigt att vi ställer om till mer hållbara transporter, men JAG tänker inte förändra mig”. Så kan man sammanfatta inställningen hos många västsvenskar till att ändra sina resevanor. De flesta överskattar sin egen miljövänlighet visar ny forskning. Normförändrande information och starkare styrmedel behövs, menar flera experter.