Sänkta svenska utsläpp trots ökad konsumtion

Växthusgasutsläppen från svenskarnas konsumtion har minskat med 14 procent på tio år trots att konsumtionen totalt ökade med 25 procent, visar nya siffror. Sverige har alltså lyckats med det som kallas "absolute decoupling" med ökad BNP och minskade klimatutsläpp, även räknat i konsumtionsperspektivet.